Danmark

Ejners søskende

Carl Gustav Adolf Hamberg

Carl Gustav Adolf Hamberg er 10 år ældre end Ejner. Han er næsten myndig da Caroline dør i 1883 og går ikke lang tid efter i malerlære. Han bliver gift med Maria Vennerberg 13. december 1889 i Sct. Olai. De bor på Strandvejen 10 ved folketællingen i 1890. Senere finder vi Carl i Helsingør som gæstgiver med ret til brændevinsudskænkning men i 1893 ombytter han dette med borgerskab som købmand (19. marts 1910). Deres far, her angivet med navnet Joh. Erik Hamberg er høker i 1855. i bemærkningerne til registreringen står at han er født i Aland og ombytter sit borgerskab til [..] 31. januar 1861. Carl og Maria får sammen flere børn: Holger Johan Erik Hamberg (f. 8. september 1890) og Karla Maria Hamberg (f. 21. juni 1891).

Victor Charles Vilhelm Hamberg fødes 5. juni 1892, men dør allerede ti måneder senere 29. april 1893. En pige ved navn Karla Marie Hamberg fødes 14. november 1898, hvilket indikerer at den første datter er død. Eneste forskel på navnene indført i kirkebøgerne er stavemåden i mellemnavnet Marie/-a. Skikken med at give en nyfødt sin afdøde søskendes navn er også brugt hos f.eks. Axel og Jensine Hambergs barn Carl Albert, som efter sin død giver navnet Karl Albert videre til sin bror.

Agnes Hamberg

Agnes og Jakob SchanckeAgnes Marie Hamberg bor i København på Børne-tjenestepigehjemmet i Ryesgade 28 ved folketællingen 1885. Hun bliver 12. april 1896 gift i København i Sct. Johannes Kirke med rigger Jakob von der Lippe Schancke. (f. 12. oktober 1863 i Risør, Norge) Jakob er kommet til Danmark i 1892 og opnår dansk statsborgerskab ved lov i 1905. Han står opført som detailhandler i det Helsingoranske borgerskab i 1909. I bemærkningerne står der at han er født i ”Risør” i Norge 12. oktober 1863. Han har ret til brændevinshandel, men opsiger denne 31 marts 1810. Jakob er søn af Hans Schlytter Schanche (f. 26. marts 1826 i Risør, Norge og søn af Jens Scanche og Thormine Schlytter). Hans mor hed Pauline Cathinka f. Scancke). Jakobs onkel Adam Jattis Scanche står i 1890 som ”kontorist” (Ft. 1890), men med borgerskabet købmand. sidstnævnte bor Strandgade 73.

De får en søn Hans Erik Schancke (f. 5. juni 1898). På dette tidspunkt bor de i Grollowstræde i Helsingør. I ft. 1901 er de flyttet til Bjergegade 28 og har fået en søn til. Ejner Jakob Schancke fødes 13. maj 1900 og døbes i Sct. Maria Kirke i Helsingør. I folketællingen 1906 bor Agnes og Jacob Schancke sammen med deres søn på adressen “matr. no. 22bi” dengang kaldet “Markjordene” – idag Ryesvej. I Vejviser for Helsingør 1916 – 1919 står Rigger J. van der Lippe Schancke opført på adressen strandgade 49, som på dette tidspunkt ejes af Axel Hamberg

I 1931 har Jakob købt ejendommen Skyttenstræde 7. Adressen ændrer sig i 1935 til Annaqueenstræde, som ligger lige ved siden af. Jakob dør 29. januar 1938, hvorefter Agnes bor i ejendommen indtil sin død i 1953.

Agnes bliver senere i familien kaldt “Tante Skanke” og hun holder en tæt kontakt til sin bror Axel Hamberg til hvis børn hun flere gange optræder som gudmor.

Axel Daniel Hamberg

Axel-HambergAxel Daniel Hamberg er måske den af Ejners halvbrødre som står ham nærmest. Han er den han flygter til lige efter plejeanbringelsen efter Carolines død, og han er senere med som fadder for flere af Ejners børn. Axel kommer umiddelbart efter moderens død til at arbejde for føden på Christine Mølle. Han kommer dog ikke lang tid efter i lære, for i folketællingen 1990 findes han på adressen Gl. Kloster 5 i Helsingør. Her har han titel af smedesvend og bor sammen med familien Bartholin. Axel er gæstgiver i 1893. Dette borgerskab er forbrudt ved Helsingørs ekstrarets dom af 17. marts 1896. Det er ikke angivet af hvilken grund. Axel får dog et nyt borgerskab med ret til brændevinshandel 19. februar 1913. Retten til denne handel med stærke drikke opsiges 22. februar 1914. Han søger og får borgerskab som marskandiser 6. marts 1917. Axel bliver gift med Karen Jensine Larsen 9. december 1890 i Sct. Olai kirke. De får sammen fem børn: Karl Albert Rasluf Hamberg (f. 1890) som dog dør ikke lang tid efter fødselen. Martha Lagertha Johanne Hamberg fødes 23. marts 1892. To år senere fødes Carl Albert Retslof Hamberg (f. 25 maj 1894). På det tidspunkt bor familien i København i Skt. Pederstræde 36. De flytter tilbage til Helsingør til Strandgade 47 og får d. 29. november 1900 tvillinger. Det er to drenge og den ene er dødfødt. Den anden overlever og bliver døbt Kai Daniel Hamberg d. 8. april 1901 i Sct. Olai kirke. Drengen lever dog ikke længe – han dør d. 20. februar 1903.

Martha (ugift) føder selv et barn Gunild Walborg Lilly Hamberg (f. 9. januar på Øresundshospitalet, døbt. 12. juni 1910 i Sct.Olai kirke) I kirkebogens bemærkningsfelt står der: “Timånedersdagen før barnets fødsel opholdt moderen sig i Strandgade hos sin Fader Gæstgiver Hamberg”. Faderen er ikke angivet til den lille Gunild. Familien bor på dette tidspunkt Strandgade 47, hvor Axel driver gæstgiveriet “Elektra”. Senere har han – også i Strandgade 47 – Værtshuset “Kronborg”. Desuden driver han i de første årteir et etablissement ved navn “Sommerlyst” i Sct. Annagade.

Martha bliver gift med “Nitter” Ejner Charles Duval Thomasen imellem 1910 og 1916. De får sammen datteren Karen Marie Hamberg Thomasen. (f. 4. april 1916 med planlagt dåb d. 19. april samme år). Dåben er planlagt forholdsvis kort tid efter fødslen, hvilket kan indikere at noget allerede ved fødslen er galt med barnet. Den lille pige dør da også d. 20. april 1916. Familien bor på dette tidspunkt Strandgade 49 st. i sidehuset. 12. marts 1918 fødes den første dreng, der får navnet Svend Erik Hamberg Thomassen. Axel og Jensine er med som faddere i Sct. Olai kirke.

Axel og Jensine får endnu tre døtre. Den ene kommer til at hedde Axeline Hamberg (f. 21. december 1895). Katty Marie Hamberg fødes 25. april 1898 og den sidste de får sammen er Karen Hamberg (f. 1902).

Karen Hamberg blev bl.a. filmoperatør i Lynæs-Hundested biograf, hvor også broderen Karl Albert spillede klaver til filmene, som et stykke ind i århundredet stadig var lydløse. Karen – eller Karin, som hun kaldte sig i familien – giftede sig med Knud Arne Valdemar Nebelong Ibsen og de fik sammen to børn: Grethe Hamberg Ibsen (f. 1920) og Arne Valdemar Nebelong Ibsen (f.1939). Grethe blev senere gift med Carl Martin Kristian Soelberg Rasmussen (f.1920) med hvem hun fik Karin Elisabeth Hamberg Rasmussen (f. 1949), Charlotte Hamberg Rasmussen (f. 1953) og Niels Soelberg Rasmussen (f. 1966)

Karen Jensine dør ikke lang tid efter fødslen af det sidste barn Karen Hamberg. Axel møder en anden kvinde, Johanne Sophie Andersen med hvem han får fire børn: Inger Hamberg Andersen, Britta Hamberg Andersen, Ove Hamberg Andersen og Eli Hamberg Andersen. Ove får sønnen Kenn Andersen. Axel og Johanne bliver aldrig gift, men bor sammen bl.a. på adressen Lappen nr. 38.

Axel og Johanne Sophie bor senere sammen i Strandgade i mange år indtil Axel dør. Herefter køber Sophie ejendommen Skyttenstræde 8.

Flere historier om Axel har overelevet helt op til vores tid. Enkelte personer fra Helsingør kan stadig huske ham, og det fortælles bl.a. at hvis der var lys i et bestemt værelse i Helsingør, da han boede i Strandgade, “så sad Hamberg og talte alle sine penge som lå i en stor kiste”. Historien indikerer at han skulle være en holden mand.

En anden historier fortæller at Axel under 2. verdens krig marcherede direkte ind i en tysk patrulje på Axeltorv i Helsingør, og efterfølgende truede tyskerne med sin stok, da han mente at det var ham, der havde ret til at gå der. Han slap så vidt vides for videre tiltale – sikkert p.gr. af sin personlighed.

August Edward Hamberg

August Edward Hamberg kommer i grovsmedelære og flytter til København, hvor han senere finder og gifter sig med Martha Sofia Ottilia Schültz Salomon. Han optræder som fadder til Carl Albert Raslof Hamberg ved dennes dåb 17. juni 1894. Her er han smed og bor på adressen Sct. Pederstræde 36 i København. D. 15. marts 1896 bliver August og Martha viet i Skt. Johannes Kirke. Ved folketællingen 1901 bor de sammen med Marthas familie på 2. sal i Ahorngade 14. Det fremgår af FT. at de nu har en søn ved navn Erik Otto Hamberg. Drengen er født 30. december 1996. I bemærkningen står der at Erik er født i Helsingør, men døbt i Skt. Johannes i København. I 1903 får de datteren Mary Olga Hamberg (f. 20. januar 1903). På dette tidspunkt bor familien Birkegade 11. 4. sal i København. I 1932 får Ejner og Nelly julekort fra Fam. August Hamberg og Engstrøm i København.

Albertine Vilhelmine Winther

Albertine Vilhelmine Winther kommer i pleje hos en familie i Gurre efter Carolines død. Ved folketællingen i 1901 arbejder og bor Albertine hos familien Nikolaj Hansen, som er hotelejer i Hornbæk by. (matr. no. 27 a,o). Her optræder hun som “tjenestetyende”. Det vides ikke hvornår hun flytter herfra, men den 2. maj 1903 bliver hun gift med Johannes Valdemar Ejner Nielsen (f. 1880 i Humlebæk) i Sct. Olai kirke. Johannes er muresvend og bor på vielsestidspunktet i Bjergegade 34. Albertine står i kirkebogen angivet med bopæl Bjergegade 15. De to får den 22. november 1903 sønnen Johannes Retsloff Nielsen, som bliver døbt i Sct. Olai kirke den 26 december samme år. D. 15. april 1906 fødes Thorkild Konrad Winther Nielsen og bliver døbt 12. august i Sct. Olai kirke. På dette tidspunkt bor familien på 1. sal i huset “Bellevue” på Gl. Banegårdsvej 33 i Helsingør (matr. 41c). I 1910 bor familien i Skyttenstræde 7 og Johannes er angivet som murersvend. 28.01 1911 fødes parrets tredje barn Fillip Retsloff Nielsen og på dette tidspunkt bor de Sct. Annagade 81. Margrethe Agnes Jensine Retsloff Nielsen fødes d. 08. maj 1912. Den lille pige får også navnet “Agnes” hvilket indikerer at Albertine havde et tæt og positivt forhold til sin halvsøster. De sidste to børn døbes i Sct. Mariae Kirke i Helsingør og ikke i Sct. Olai, som det ellers var sædvane for familien. Fillip konfirmeres i Sct. Mariae Kirke d. 5. april 1925

Ved folketællingen i 1916 bor familien stadig på adressen i Sct. Annagade. 1916 får Albertine og Johannes deres femte barn Hans Erik Marius Retsloff Nielsen, som fødes d. 21. september 1916 (døbes i Sct. Mariae d. 10. december 1916). Drengen dør dog af meningitis 10 år efter d. 3. december 1926 og begraves på Skt. Mariæ Kirkegård d. 7. december samme år.

Ved folketællingen 1925 bor familien – undtagen Thorkild – på adressen Stengade 71 i Helsingør.

Ved folketællingen 1930 bor Johannes Retsloff Nielsen på adressen Gurrevej 42 Helsingør. Han er blevet gift med Ekspeditrice Laura Marie Sørensen, datter af Staldmester Anders Sørensen og Laura Marie Nielsen, den 22. Okt. 1927 i Skt. Olai Kirke. (Ekspeditrice Laura Marie Sørensen blev født den 10 Dec. 1902 i St. Annagade 30 og dåb den 14 Jan. 1903 i Hjemmet.) Datteren Birthe Retsloff Nielsen (f. 3. juni 1930 og døbt 26. oktober 1930 i Sct. Olai Kirke) bor også på adressen. Johannes og Laura får endnu et barn John Valdemar Retsloff Nielsen, som fødes 7. maj 1935. Her bor familien på adressen Rosenkildevej 19 st. i sidehuset. Døbes 22. september i Sct. Olai Kirke.

Birthe Retsloff Nielsen konfirmeres i Sct. Olai Kirke 1. oktober 1944. På dette tidspunkt bor familien Gyldenstræde 6 i Helsingør.

Thorkild Konrad Winther Nielsen bor på adressen Stjernegade 27 ved folketællingen i 1930. Her bor han sammen med sin kone Ester Marie Margrethe Nielsen (f. Rasmussen 2/12 1905 København) De blev gift 20. marts 1930 på Helsingør Rådhus. Deres lille nyfødte dreng (21. august) bor her også, men er på dette tidspunkt (5. november) ikke døbt eller navngivet. Han døbes Jack Vinther Nielsen 16. november 1930 i Sct. Olai Kirke. Desuden bor her Torkilds to søskende Filip Retsloff Nielsen og Margrethe Agnes Jensigne Retsloff Nielsen. De er hhv. skibsbygger på værftet og ekspeditrice hos K.M. Berg. Stjernegade 19. Johannes Valdemar Ejner Nielsen dør af diabetes d. 12. april 1928 og bisættes 15. april 1928 fra Sct. Mariae Kirkegård.

Albertine dør af alderdom på Øresundshospitalet d. 30. august 1958 og bisættes 2. september på Helsingør Kirkegård. Sidste adresse var Nygade 8 i Helsingør.

Christian Vilhelm Albert Winther

Christian Vilhelm Albert Winther blev sandsynligvis sat i pleje hos en familie i Tibberup. Han kom ikke til at bo hos sin beskikkede værge efter skiftet og bor ikke på dennes adresse i folketællingen umiddelbart efter Carolines død. Han dukker dog op igen ved sin konfirmation i kirkebogen fra Tikøb Kirke d. 12. april 1895. Her står der, at han har bopæl i “Tipperup”. Christian flytter til Espergærde og i 1904 videre til København, hvor han findes i folketællingen fra 1911 på adressen Egilsgade 18. Her bor han sammen med sin hustru Cecilie Mathilde, som dog dør senere 18. maj samme år. Christian gifter sig igen (10. februar 1920, Sct. Mattheus Kirke ) med kvinden Jacobine Kirstine Jensen. Hun har en søn Viggo Emil Jensen som er født d. 02. august 1902. De får sammen en søn Bruno Selius Winther. Han fødes på Rigshospitalet 26. april og døbes 14. september 1917 i Sct. Mattheus Kirke. Christian bliver chauffør og flytter rundt mellem flere adresser i København, hvor den sidste oplysning om ham er fra folketællingen 1930 på adressen Slagelsegade 20. Her er Viggo Emil fraflyttet lejligheden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s