Diverse

Carolines søskende

Elise Louise Augusta Retzlaff

Elise indvandrer fra Munka Ljungby, Kristiansstads Len, i Sverige til Danmark 12. maj 1866 (Emibas). Der findes ingen danske oplysninger om hendes indvandring heller ikke i politiets tyendeprotokol. Det er dog givet at hun kommer til Helsingør for allerede to måneder efter bliver hun gift med Skræddersvend Johan Salomon Jonasson. Vielsen foregår den 20. juli 1866. I Sct. Olai Kirke optræder på dagen Skrædder Johan Erik Hamberg og Høker Jens Møller som vidner til vielsen og Johan Salomon har uden tvivl været ansat hos Hamberg.

Elise får d. 18 marts 1867 sammen med Johan Salomon Jonasson tvillinger: Axel Edwin Jonasson og Emil Bernhard Jonasson. Moster Charlotte Louise optræder i Sct. Olai Kirke som gudmor til tvillingerne. Skrædder Hamberg er også til stede.

27. september 1868 fødes Selma Amanda Jonasson og døbes i Sct. Olai kirke i Helsingør. Som forældre er angivet Johan Salomon Jonasson og Elisa Retzloff. I kirkebogen er der dog tilføjet navnene: ”Louise Augusta Vilhelmine Caroline”, hvilket indikerer at Elises storesøster Caroline har påtaget sig en del af forældremyndigheden. Det kan også blot være at præsten tog fejl da han skulle skrive navnene ind i kirkebogen. Faddere er: Kristine Blomberg, Johan Hamberg og [….] Hamberg.Det vides ikke hvor den lille familie bor i Helsingør, da tidspunktet for deres liv i byen ligger imellem to folketællinger. I 1870 flytter Elise med sin mand og sine børn tilbage til Sverige.

Charlotte Louise Retzlaff

Charlotte indvandrer til Danmark 23. november 1863 fra Nyborg, Munka Ljungby, Kristianstads län i Skåne. Her er hun første gang registreret i Helsingør Politis Tyendeprotokol den 30. november 1863. Hun har meddelt skudsmålsbog og skal tjene hos Pastor Bonnesen. Det er ikke nærmere angivet hvor denne person bor. Hun melder afgang den 21. november 1867, hvor hun arbejder hos en Frøken Braunbehrens. Frøkenen er søster til murermester Peter Christian Braunbehrens som opfører flere bygninger bl.a. i Stengade i Helsingør. I folketællingen for 1880 bor der på adressen to søstre, der hedder henholdsvis Andrea Frederikke Birgitte og Anna Susanne Magrethe. Det er uvist hvem af søstrene Charlotte arbejder for, men det er sandsynligvis samme husholdning. Adressen kan være Stengade 11 (Matr. 421) eller 13 (Matr. 494). Herfra skal hun videre til Kjöbenhavn.

Charlotte bliver 28. januar 1872 gift med Carlo Alfred Sørensen i Tårnby Sogn, Kjøbenhavn og får med ham en dreng, Jens Johan Alfred Sørensen (f. 3. oktober 1874 og døbt i Garnisonskirken.) Johan Frederik Retzlaff står i kirkebogen for Garnisons kirke i København som fader til Charlotte Louise Retzlaff ved hendes bryllup med Carlo Alfred Sørensen i 1872. Carlo dør senere og Charlotte bliver enke med et barn at forsørge.

Den 12. august 1882 bliver Charlotte gift med tømrersvend Rasmus Hans Christoffersen (f. 1856 i Bjelkerup ved Præstø). De får tre børn: Det første barn får ikke navnet Retzlaff, men døbes i Skt. Johannes kirke Valdemar Christoffersen. Han bliver født 20. februar 1883. Charlotte er på dette tidspunkt Økonoma og både hende og manden Rasmus bor på Lærlingehjemmet, Nørresøgade 11 på Nørrevold (Ft. 1885). Georg Retzlaff Christophersen bliver født den 13. juni 1884. Af kirkebogen fra Skt. Johannes kirke fremgår det at Agnes Hamberg er gudmor til den lille dreng. 19. maj 1889 fødes deres tredje søn Vilhelm Hans Christophersen i kælderlejligheden Nørre Søgade 11. Ved folketællingen i 1890 bor de alle fem stadig på adressen. Men den sidstfødte Vilhelm Hans Christoffersen dør 2. februar 1891. Ved folketællingen 1901 bor familien sammen – Valdemar er snedkerlærling og Georg er “Studiexxx? og den nu voksne Jens Johan Alfred Sørensen fraflyttet. Rasmus er forstander for lærlingehjemmet. Ifølge politiets registerblade bor familien 1904 på Nordvestvej 60 (Ordrup?)

I forbindelse med Lærlingehjemmets 55-års jubilæum den 17. november 1937 udgav man et lille hæfte: “En Læredreng fra Firserne” – Teksten var skrevet af Karl Selck, som havde boet på stedet i sin ungdom og kendte Rasmus Hans Christophersen, da han endnu var assistent på skolen.

Assistent Christophersen var jo meget yngre end Inspektøren, og det prægede hans Maade at omgaas os paa; den var omtrent kammeratlig paa en god Maade naturligvis. Han kunde sætte sig ned og tale med os om vore private Forhold, give os gode Raad om vor Færden i Livet, var velvillig imod os og støttede os kraftigt, naar vi søgte om et eller andet hos Inspektøren, om han fandt var gavnligt for os. – Ja, denne Stilling som Assistent var en god Forskole til den Gerning, Christophersen i saa mange Aar havde den Lykke at røgte paa en for saa mange unge gavnlig Maade. Hans Hustru var mild og venlig over for os Drenge; hun kunde med et Smil vise, at hun forstod – om end ikke billigede – vore mere eller mindre gale Streger. Og hendes gode Smil var nok til at formilde hendes Mands ikke slet saa forstaaende Opfattelse af Sagen. Hun var jo ogsaa Moder til et Par raske Drenge – det forklarer jo en Del. Ved Hjemmets 50-Aars Jubilæum talte jeg sidste Gang med Christophersen, og det glædede mig meget at høre, hvor interesseret han fortalte om dem af mine gamle Kammerater, som vi i Øjeblikket mindedes; han fulgte med Interesse vor Færden ude i Livet. Det var mig en Skuffelse i Bekendtgørelsen om hans Død at 1æse: ”Begravelsen foregaar i Stilhed”. Jeg havde ellers gerne fulgt den gamle Ven til den sidste Hvile. Han havde jo fulgt saa mange unge ind i og gennem Livet. Nu vil jeg ære og bevare Mindet om det gode Ægtepar.”

Ved folketællingerne 1925 og 1930 bor Rasmus og Charlotte på adressen Vildvordevej 25, Gentofte. Rasmus dør 77 år gammel d. 4. marts 1933 og begraves på Assistens Kirkegård 9. marts.
Charlotte dør d. 25. januar 1941 i en alder af 95 år og begraves på Assistens Kirkegård d. 30. januar samme år.

Geog Retzlaf Christophersen bor 1918 Heimdalsgade 34 og er her gift med Ebba Emilie Christophersen (f. 22. 09. 1889 i København) Han er nu blevet ingeniør (Cand. polyt) Han er tilflyttet København 01. november 1912 fra Ringkøbing og er ansat ved Københavns Sporveje. Dør 10. juni 1966.

Fra Kraks Blå Bog 1957: “CHRISTOPHERSEN Georg Retzlaff fh. banechef, R.; f. 13/6 1884 i Kbhvn.; søn af forstander for Lærlingehjemmet Rs. H Christophersen (død 1933) og hustru Charlotte Louise f. Retzlaff (død 1941); gift (4/6 1911) m. Ebba C, f. 22/9 1889 i Kbhvn., datter af grosserer Peter Hansen (død 1915) og hustru Mathilde f. Jørgensen (død 1925). Sætteskippereks. 1906; cand. polyt. 1908; ingeniør ved Kbhvns vandforsyning 1908-09; studierejse i Europa og ved Ruskins College i Oxford 1909; ingeniør ved forsk, bro- og jernbanearbejder til 1912; ingeniør ved Kbhvns sporveje 1912, afdelingsing. smstds 1928, banechef 1953-54; rådg. ingeniør for Friluftsrådets inddæmnings- og beplantningsfor-søg på Saltholm 1952. Formand for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1920-21; medl. af Kbhvns trafikkommission af 1944. Medl. af bestyrelsen for A/S C G Thor-borg-Terma fra 1947. Adresse: Gyldenholm Allé 22, Gentofte.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s